Produkte kozmeceutike të cilësisë së lartë për lëkurën dhe flokët si dhe infuzione të dekafeinuara për shëndetin dhe mirëqenien.
Ejani të vizitoni Showroom-in tonë dhe të përjetoni vetë rrugëtimin e Nenna Manufactory!

departamenti i shitjeve

+355 68 690 9002

Departamenti i prodhimit

+355 69 379 0343

zyrat qendrore

+355 69 709 0431